Služby

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

+421 903 510 519

Strip – Till

Strip Till + presná sejba Väderstad Tempo TPV 12. Technológia sejby s pásovým spracovaním pôdy.

 • Sejba širokoriadkových plodín – kukurica, slnečnica, sója, cukrová repa, repka olejná, cirok.
 • Bez potreby základného spracovania pôdy.
 • Kyprenie v páse, sejba a hnojenie pod pätu jedným prejazdom.
 • Pôdoochranná technológia šetriaca pôdnu vlahu.

Základné technické parametre sejby

 • Šírka pracovného záberu 6 m.

 • Hĺbka spracovania pôdy v páse do 30 cm.

 • Počet riadkov 8 alebo 12 (širokoriadkové plodiny).
 • Medziriadková vzdialenosť 45 – 75 cm.
 • Objem zásobníka 3900 l (delený v pomere 60/40%).
 • Aplikácia viac druhov hnojív a mikrogranulátov (širokoriadkové plodiny).

Výhody a prínosy technológie

 • Sejba do nespracovanej pôdy, aj priamo do rastlinných zvyškov.
 • Zníženie strát pôdnej vlahy a ochrana povrchu pred prehrievaním.
 • Menej prejazdov, úspora času a pracovnej sily.
 • Efektívne cielené hnojenie s vyššou účinnosťou živín.
 • Vyššia istota vzchádzania porastu aj v suchých podmienkach.
 • Zlepšenie rentability pestovania a hospodárskeho výsledku znížením nákladov a vyšším výnosom.

Poľnohospodárske služby

Menu

Kontakt

+421 903 510 519
syncra@syncra.sk
Piešťany

Novinky