Služby

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

+421 903 510 519

No – Till

Technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT.

 • Sejba hustosiatych plodín.
 • Sejba širokoriadkových plodín – sója, cirok.
 • Bez potreby základného spracovania pôdy.
 • Vysoká priechodnosť rastlinnými zvyškami na povrchu.
 • Pôdoochranná technológia šetriaca čas a spotrebu palív.

Základné technické parametre sejby

 • Šírka pracovného záberu 6-8m.
 • Cielená aplikácia hnojiva pomocou MRB do medziriadku.
 • Sejba monodiskovou výsevnou pätkou s hydraulickým prítlakom.
 • Medziriadková vzdialenosť 19,05 – 38cm.
 • Objem zásobníka 7200 l (delený 2150/1350/3700 l).
 • Aplikácia hnojiva (kombinácie hnojív) pod pätu.

Výhody a prínosy technológie

 • Sejba do nespracovanej pôdy s rastlinnými zvyškami na povrchu.
 • Zníženie strát pôdnej vlahy a ochrana povrchu pred prehrievaním.
 • Menej prejazdov, úspora času a pracovnej sily.
 • Efektívne cielené hnojenie s vyššou účinnosťou živín.
 • Vyššia istota vzchádzania porastu aj v suchých podmienkach.
 • Zlepšenie rentability pestovania a hospodárskeho výsledku znížením nákladov a vyšším výnosom.

Poľnohospodárske služby

Menu

Kontakt

+421 903 510 519
syncra@syncra.sk
Piešťany

Novinky