Nová úroveň poľnohospodárstva

SyncraImage

Bourgault
partnerImage

Inovatívne služby pre moderné poľnohospodárstvo

Sejba

No - Till

Technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT
Sejba

Strip - Till

Technológia 
sejby s pásovým spracovaním pôdy
Predaj

Slamy

Balíky sú vyrobené zo slamy jačmennej a pšeničnej
Prihnojovanie

Technológia CULTAIN

Aplikácia tekutých hnojív

Spoločnosť Syncra, s.r.o.

vznikla v novembri 2019 na základe požiadaviek trhu, vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky a požiadavky našich súčasných klientov o zmenu technológie pri pestovaní súčasných trhových komodít.

 

Sme výhradným zástupcom pre európsky trh

BOURGAULT

Na sejbu technológiou No-Till využívame sejacie súpravy značky Bourgault, ktorých sme aj výhradným zastúpením pre Európsky trh. Našou hlavnou doménou je séria súprav Bourgault FMS (Frame Mount Seeder) alebo sejacia súprava na ráme, s ktorými už niekoľko rokov poskytujeme služby pre nie len slovenských poľnohospodárov.

Tieto súpravy môžeme nájsť aktuálne v dvoch variantách či už v 2 radovej konštrukcii diskových výsevných pätiek (CD) alebo v 3 radovej konštrukcii radličkových výsevných pätiek (HD).

 

Ponúkame poľnohospodárske služby najnovšími technológiami.

Spoznajte naše služby

2019
Začiatok
170
Spokojných zákazníkov
25000
Ročne zasiatych hektárov
13
Sejacích strojov

Inovatívne služby pre moderné poľnohospodárstvo

Pozrite si naše video

Rok 2024

Galéria plodín

Blog

Novinky

Poľnohospodárske služby

Menu

Kontakt

+421 903 510 519
syncra@syncra.sk
Piešťany

Novinky