Kontaktné informácie

+421 903 510 519 syncra@syncra.sk V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pomocou dotazníku.

Spoznajte naše služby

Ponúkame poľnohospodárske služby najnovšími technológiami.

No-Till

No-Till

Nová technológia priamej sejby sejacím strojom BOURGAULT

Zobraziť viac
Strip-till

Strip-till

Technológia 
sejby s pásovým spracovaním pôdy

Predaj slamenných balíkov

Predaj slamenných balíkov

Zobraziť viac
Prihnojovanie

Prihnojovanie

Aplikácia tekutých hnojív technológiou CULTAN

Zobraziť viac

Strip-till

Strip Till + presná sejba Väderstad Tempo TPV 12.
Nová technológia sejby s pásovým spracovaním pôdy.

Strip Till + presná sejba Väderstad Tempo TPV 12. Nová technológia sejby s pásovým spracovaním pôdy.

  • Sejba širokoriadkových plodín – kukurica, slnečnica, sója, cukrová repa, repka olejná, cirok.
  • Bez potreby základného spracovania pôdy.
  • Kyprenie v páse, sejba a hnojenie pod pätu jedným prejazdom.
  • Pôdoochranná technológia šetriaca pôdnu vlahu.

Základné technické parametre sejby

Šírka pracovného záberu 6 m.


Hĺbka spracovania pôdy v páse do 30 cm.


Počet riadkov 8 alebo 12 (širokoriadkové plodiny).

Medziriadková vzdialenosť 45 – 75 cm.

Objem zásobníka 3900 l (delený v pomere 60/40%).

Aplikácia viac druhov hnojív a mikrogranulátov (širokoriadkové plodiny).

Výhody a prínosy technológie

Sejba do nespracovanej pôdy, aj priamo do rastlinných zvyškov.

Zníženie strát pôdnej vlahy a ochrana povrchu pred prehrievaním.

Menej prejazdov, úspora času a pracovnej sily.

Efektívne cielené hnojenie s vyššou účinnosťou živín.

Vyššia istota vzchádzania porastu aj v suchých podmienkach.

Zlepšenie rentability pestovania a hospodárskeho výsledku znížením nákladov a vyšším výnosom.