Kontaktné informácie

+421 903 510 519 syncra@syncra.sk V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pomocou dotazníku.

Kto sme?

Spoločnosť Syncra, s.r.o. vznikla v novembri 2019 na základe požiadaviek trhu, vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky a požiadavky našich súčasných klientov o zmenu technológie pri pestovaní súčasných trhových komodít.

Dlhodobou praxou a neustálym zberaním informácií a návštevou poľnohospodárskych fariem v zahraničí, ktoré sa týmito pôdoochrannými technológiami obrábania pôdy zaoberajú, sme dospeli k záveru, že máme slovenským poľnohospodárom možnosť ponúknuť odborné poradenstvo zo získaných praktických informácií.

Syncra

Naše ciele

Poskytovanie 
odborného poradenstva poľnohospodárom

Predaj strojov technológie No Till pre európsky trh (generálny importér)

Poskytovanie poľnohospodárskych služieb pri zakladaní 
a hnojení porastov

Zakladanie porastov technológiou Strip Till, 
No Till

Informácie o spoločnosti

Sídlo firmy Vajanského nábrežie 58/21
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 52710416
DIČ 2121126634
IČ DPH SK2121126634
Zapísaná Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro Vložka číslo: 141502/B